2009 Nieuwjaarschboodschap

*** Nieuwjaarschboodschap ***

 

 


Branchgenoten,                                                                                                            28 december 2009

 

Het heeft vice-Peer Broer Bert behaagd uw clubsloerie namens hem het woord tot u te doen richten, met een Warmhartige Nieuwjaarschboodschap. En wie is zij om geen gehoor te geven aan deze sympathiek bedoelde misstap? Dus daar gaan we: als waarnemend voorzitter (die op slinkse wijze de BB-macht naar zich toe heeft getrokken door ons à la Berlusconi met een BB-website te confronteren waar je niet bepaald omheen kunt) wil Broer Bert graag het volgende aan u kwijt:

 

De allerbeste wensen en een bijzonder gezond en gelukkig 2010

(Tu quoque Geep)

 

Zo, daar zijn we dan mooi van af. Op nu naar belangwekkender zaken:

 

Komt allen naar de Grootsche Oudejaarsborrel

in De Kleine Beurs op 30 december

Aanvang: 20.00 uur (Geep: 23.30 uur)

 

Al jaren vormt dit festijn het ultieme podium om elkaars bier op te drinken, uw medeleden van drek de huid vol te kafferen, onverkwikkelijkheden in te wrijven, eenieder te wijzen op zijn of haar rijke palet aan tekortkomingen, om hen tot slot nog even fijntjes bij de enkels af te zagen. O ja, er mag gedanst worden!!

 

Zodra wij ons dan weer hebben herpakt en ook de laatste restjes delirium tremens van ons hebben afgebibberd, trekken wij op 2 januari massaal op naar de begraafplaats van de Sint Jozefkerk te Hillegom voor de:

 

Bijzetting Peer & Guzzi-urn

2 januari 2010

Begraafplaats Sint Jozefkerk

14.00 uur ter plaatse

 

Omdat deze bijeenkomst beslist het nodige zal losmaken onder de toch al niet zo solide in elkaar zittende gemiddelde BB'er (en dan laten we Geep even buiten beschouwing), tijgen wij hierna naar - u raadt het al - De Kleine Beurs (in tegenstelling tot eerdere berichten dat dit samenzijn zou plaatshebben bij Moeder Van den Berg)

 

 

Na zoveel smart is het slechts een kleine stap naar Emmer Compascuum. Er bereiken het clubsletteriaat namelijk steeds verontrustender berichten dat het tot voor kort zo feeërieke Drentsche land gebukt gaat onder een ware golf van afpersingspraktijken en regelrechte zwendel. Nadat de firma Tupperware met zoveel zorg een wereldwijd imperium heeft weten op te bouwen door argeloze, verveelde, seksueel zwaar verwaarloosde, van reuzel vergoorde paddenwijven totaal overbodige plastic bakjes met deksel, die in een iets groter, totaal overbodig plastic bakje met deksel passen, die op hun beurt weer in een iets groter, totaal overbodig plastic bakje met deksel passen, enz. aan minstens zo argeloze, verveelde, seksueel zwaar verwaarloosde, van reuzel vergoorde paddenwijven te laten verkopen, blijkt ene Loeiboei met deze succesformule aan de haal te zijn gegaan. Wij zullen u de ranzige details besparen want die worden zonder gêne breed tentoongespreid op vice-Peer Broer Berts voornoemde website. Wilt u het echter allemaal zelf een keer live in ogenschouw nemen, stap dan in de periode april-mei 2010 op den brommerd om u met gezwinde spoed in één rechte lijn naar het gezin Boei te begeven voor:

 

Loeiboeis Tupperwareparty 2010

 

Zuurvaste, plastieken braakbakken zijn hét visitekaartje van Bed & Breakfast Oostersleep.

De organisatie is in de bekwame handen van Jan van Opstal en Frits van Dorp, ook wel bekend als Spic & Span of het duo List & Bedrog. Nadere bijzonderheden volgen waarschijnlijk niet.

 

Tijd nu voor echte tragiek. Uit obscure hoek (lees: de bron zelf) vernam uw clubsloerie de meest recente ontwikkelingen rond het afglijden van onze Henk, in zijn gloriedagen, toen de schepen nog van hout en de mannen van staal waren, beter bekend als De Vierkante. Altijd goed voor een meter bier en/of een rechts directe. Maar de tijd blijkt nu ook zijn tol te hebben geëist aan dit lichtend voorbeeld van testosteron. Onze Henk heeft zich namelijk een Honda CB200 eigen gemaakt. Genoeg reden voor een nieuw BB-feuilleton:

 

De Avonturen van Henk de Vierkante Honda Homo*)

  

*) Niet te verwarren met de avonturen van Cowboy Henk, hoewel de gelijkenis inderdaad treffend is:

 

 

 

In deel 1 beperken wij ons tot een korte terugblik. Arie - Zingende Zaag - Mooijekind en kornuiten hadden een Honda CB200 zo deerlijk in de weg staan, dat zij het bloedeloze beestje wilden laten inslapen bij Van Groningen in Nieuw-Vennep, hét adres voor al uw lompen en metalen. Maar zij hadden buiten Henk - voorheen De Vierkante - gerekend. Waar een ander het gelaat vol walging zou hebben afgewend, zag Henk zich wel zitten op deze missionarissenbrommer met staande twin en een heuse 200 cc. Goede raad was niet duur, dus na een verse batterij en wat gootsteenzeefjes in de uitlaat tegen het hemeltergende geknetter rijdt onze Henk er intussen al vrolijk blokjes (een restant uit zijn Vierkante Verleden) mee om. Maar pas nadat Henk de Vierkante Honda Homo eerst goed voor zijn eigenste bips had gezorgd. Het plastieken buddyseatdekje (fabrikaat PoLoeiboei?) schrijnde onze Henk zo tussen zijn vierkante mannenbillen, dat er leer op moest komen, niet geheel ongebruikelijk in deze kringen. Dus regelde hij een heuse naaimachien en punnikte zich zo een fijne leren buddy voor onder den bips. Rest nog één onhebbelijkheidje: het Honda-mormel laat zich wat lastig afremmen. De mechanisch bediende schijfrem voor doet hoegenaamd niets, hoe amechtig onze Henk het remhendel ook inknijpt. Dit resulteert in slechts nauwelijks waarneembare vertraging, terwijl intussen de kromming uit het hendel geknepen is en de remkabel centimeters langer is geworden. Hoewel Henk broedt op een veiliger optie met wellicht een andere voorvork, juicht het clubsletteriaat deze hoogst onbetrouwbare stopper juist toe. Deze zou de duur van dit feuilleton namelijk aanmerkelijk kunnen verkorten, zodat deze typeslet zich weer aan haar core business kan wijden, zoals daar zijn: het harsen van de poten en bikinilijn (type Brazilian, lees: rood ontstoken van tussen haar pronte borstjes tot tussen haar schouderbladen met eelt en trilmassages met de olijke wangenridder). Enfin, we zullen De Avonturen van Henk de Vierkante Honda Homo op de voet volgen. Wordt vervolgd.

 

Tot zover deze welgemeende Nieuwjaarschboodschap,

 

Van Slettensteijn

 

 

Kijk voor alle op handen zijnde en afgelaste evenementen op de agenda van www.bollenstreek-branch.tk.